Sitemize HoşgeldinizBugün :Saturday, April 17, 2021
ANA SAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLERİMİZ HABERLER REFERANSLAR İLETİŞİM
4. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI
26 Aralık 2016 15:03

Ulusal Pamuk Konseyi'nce, 16 Aralık 2016, Cuma günü "Milli Tarım Milli Pamuk"

sloganıyla düzenlenen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yardımcısı

Mehmet Danis, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Tarık Sönmez başta olmak üzere 472 sektör temsilcisinin katıldığı 4.Ulusal

Pamuk Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, zirvede Türkiye pamukçuluğunun

bütün sorunlarının tarladan dükkana, tohumdan gömleğe pamuk değer

zincirinde yer alan bütün kesimlerin bakış açılarından ele alınıp değerlendirildiğini

ve ..züm önerilerinin ortaya konduğunu söyledi. Kocagöz,

“Bununla birlikte hükümetimizin bu sorunlara yaklaşımı, ..züm için yapılanlar

ve sekt.rümüzün ülke ekonomisine katkısının daha da geliştirilmesi için

yapılması planlananlar en yetkili ağızlardan dile getirildi” diye konuştu.

Kocagöz, şunları söyledi:

“Zirve öncesi ve zirve sırasında da g.rülmüştür ki, sorunlarımız ve bu sorunların

çözümü için yapılması gerekenler konusunda gerek sekt.rümüzün farklı

kesimleri, gerekse sekt.rümüz ile hükümetimiz yetkilileri arasında tam bir

mutabakat oluştuğu g.rülmektedir. Sorunların ..zümünün olmazsa olmaz

koşulu ve başarılı sonuçlar için gerekli sinerjinin temel kaynağı olan bu mutabakat

geleceğe ümitle bakmamıza neden olmaktadır.

Artık Destekleme planlamasının 3 yıllık yapılıyor olması çok olumludur ve

adeta bir devrim niteliğindedir. Doğru havzalarda doğru ürünlere verilecek

destek ve teşvikler pamuk üretiminde de artışlara yol açacaktır. Alan bazlı

üretim desteğinin yanı sıra, mazot tüketiminin yarısının devlet tarafından

karşılanacak olması ve gübrelerde KDV muafiyeti tanınması, pamuk üretimini

cazip hale getirecek, ayrıca maliyet iyileştirmesi sağlayarak üreticilerimizin

küresel rekabet gücünü geliştirecektir. Desteklerin, halen yapıldığı gibi üretimi

izleyen yılda değil, ayni üretim yılı içinde ve ekim sezonunda yapılması

üreticilerimizi kredi maliyetlerinden kurtaracak, dahası ekim kararlarına ışık

tutarak destekelemenin asıl amaçlarından olan yönlendirmeyi sağlayacaktır.

Lisanslı Depolar'da depolama maliyetlerinin desteklenmesi üreticilerimizi en

çok şikayetçi ettikleri "ürünlerini hasat dönemlerinde düşük fiyattan satmak

zorunda kalmaları" sorunundan kurtaracak çok olumlu bir adımdır.

Küresel İklim Değişikliği, enerji fiyatlarındaki sürekli yükselmeler vb faktörlerin

etkisiyle pamuğun sentetik elyaflarla rekabeti zorlaşmaktadır. Buna

karşılık tüketicilerde çevre bilincinin gelişmesi en yaygın ve popüler doğal

elyaf olarak pamuk için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatı faydaya

d.nüştürebilmek üzere, GDO'suz Türk Pamuğu (GMO Free Turkish Cotton),

Better Cotton, Organik Pamuk gibi farkındalık projeleri desteklenmelidir.

Ülkemiz, içinde bulunduğumuz zor günlerden geçerken, dışa bağımlı olmadan

üretebilmenin, yani "Üretimde bağımsız" olmanın önemini bir kez

daha idrak etmiştir. Bundan böyle her stratejik ürün ve üretimde "bağımsızlık

politikası" güdülmesi kaçınılmaz olmuştur.”

ZİRVEDE BELİRLENEN ÖNERİ VE İSTEKLER

• Yerli pamuk üretimimiz Milli Tarım Projesi kapsamında gerekli önem verilerek

"Milli Pamuk" kavramına yaraşır düzeye çıkarılmalıdır.

• Destekleme için ayrılan ödeneğin tümüyle gerçek üretime gitmesi,

desteklemeden beklenen yararın kazanılmasının ön koşuludur. Bunu

sağlamak üzere ;"Alan Bazlı" desteklerin başvuru dosyalarında sadece

alan bilgileriyle yetinilmemeli, bunların yanı sıra mutlaka üretim

evrakları da istenmelidir. (Bunun nedeni çok önceki yıllarda bu uygulamada

yaşanmış olan suistimallerdir.)

• "Alan Bazlı Üretim Destekleme Miktarı" ülke ortalaması tarla verimi

esasına dayalı olarak belirlenmeli, ayrıca her yıl en az enflasyon

oranında arttırılarak üretim maliyetleri üzerindeki iyileştirme etkisi korunmalıdır.

• Mazot ve Gübre desteği alan bazlı üretim desteğinin üstüne, ek olarak

verilmelidir.

• Pamuk için Alan Bazlı Destek Miktarının belirlenmesinde alternatif ürünlere

gümrük koruması sağlayan dolaylı destek politikaları da dikkate

alınmalıdır.

• Milli Tarım Projesi ilk dönemde elde edilecek sonuçların ışığında geliştirilmeli

ve önceden duyurulacak en az ü., tercihen beşer yıllık dönemler

halinde sürdürülmelidir.

• Ülkemiz pamukçuluğunun gelişmesinde hayati öneme sahip olan lisanslı

depoculuğun ek teşviklerle desteklenmesi uygun olacaktır.

• Bu amaçla ürünlerini lisanslı depoda saklayarak elektronik ürün senedine

d.nüştürmüş olan üreticilerimize lif pamuk kg’na bağlı ayrı ek bir

destek verilebilir. Böylece yeni kurulacak; ürün ihtisas borsasının da .nü

açılmış olacaktır.

• Ayrıca pazarlama konusunda çok önemli bir adım olarak g.rdüğümüz

lisanslı depoculukta ton başına 7 TL orak verilen desteğin geçen zaman

içinde yükselen maliyetler .l.üsünde arttırılması lisanslı depoların

yaşamasını sağlayacaktır.

• GDO'suz pamuk üreten ü. dünya ülkesinin (Türkiye, Yunanistan, İspanya)

en büyüğü olarak ülkemizde Ulusal Pamuk Konseyi’nce tescili

yapılan "GMO Free Turkish Cotton- GDO'suz Türk Pamuğu" kalite kimliği

kullanımı teşvik edilmelidir.

• "Better Cotton" için kurulan "IPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği"

desteklenmelidir.

• Kaliteli elyaf, GDO’suz yerli çeşitlerin gelişimi ve bağımsızlığımız adına

"Yerli Pamuk Tohumculuğumuz" desteklenmelidir.

• Ülkemiz tohum sanayinin bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohum

teknolojisi alanlarında AR-GE çalışmaları gü.lü bir şekilde

desteklenmelidir.

• Bitki ıslahçı kuruluşları/tohum şirketleri dünya ile rekabet edecek

yapıya kavuşturulmalıdır.

• Çırçır ve preseleme işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite

edilmeli, mevcut çalışma usul ve esasları gözden geçirilerek yenilenmelidir.

• Pamuk standardizasyonu, sekt.rümüz ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemiz

koşulları dikkate alınarak yenilenmelidir.

• Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir.

• Ulusal Pamuk Konseyi’ne, temsil kabiliyetini gü.lendirici faaliyetler

yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, tüketimi faaliyetlerinden bir

ya da bir kaçından kü.ük kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni gelir

kaynakları yaratılmalıdır.

• Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmelidir.

 

T: (0486) 533 21 30 © Her Hakkı Saklıdır. Haliloğulları Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzin ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Sitekobi Kobilerin Sitesi